Selecteer de taal

Image

Jezelf onderdompelen in Transformational Presence

Trainingsprogramma (live dagen en online bijeenkomsten)

 • 3 'live' dagen in Kappelerput, Heeze
 • 4 Zoomsessies van 3,5 uur

Prijs: € 1.750,- excl. BTW*

 • Vertragen, verstillen, inspireren
 • Nieuwe tools en (groeps)oefeningen
 • Intervisie op TP-wijze
 • Direct toepasbaar
 • Jouw leven en werk van alledag staat centraal
 • Aanleren van nieuwe gewoontepatronen
 • Alle ruimte voor persoonlijke aandacht

Aantal deelnemers: 5 - 8

*Als de prijs van het programma je belemmert om deel te nemen, laat het ons dan weten, dan vinden we samen een oplossing.

Wil je sparren om helderheid te krijgen of dit programma iets voor je is? Boek dan eenvoudig een gratis Zoom-call in (20 minuten)

Het programma heeft als doelstelling deelnemers te ondersteunen in het volledig te gaan leven van het gedachtegoed van Transformational Presence. Het vormt een verdieping op de basisprogramma’s TPLC (of de varianten TPIC/ICTP), TPLA en ‘Het Fundament van Transformational Presence’.

Veel deelnemers aan die basisprogramma’s ervaren een diepgevoelde wens om, als vervolg op de eerdere training(en), een programma te doorlopen dat zich centreert rondom het geheel integreren van de potentieelgerichte en -volgende benadering van het leven. Zodanig dat je het verankert in je alledaagse leven, zowel in je werk als privé. Transformational Presence wordt niet iets wat je ‘af en toe doet’, maar een manier van leven en werken. Je ‘ademt’ Transformational Presence, als het ware.

Deze wens sluit naadloos aan bij mijn verlangen om mijn eigen, heel bewust doorlopen proces met Transformational Presence door te geven. Ik wens meer mensen toe een diepe innerlijke rust te ervaren, krachtiger en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan en vanuit een verhoogd en versterkt bewustzijn in het moment zelf, steeds opnieuw, heldere keuzes te kunnen maken.

Samen met grondlegger en mentor Alan Seale heb ik dit programma speciaal voor dit doel ontworpen. Eén keer per jaar start een selecte groep deelnemers met dit bijzondere ontwikkelingsproces.

Het programma helpt je je intuïtie meer, beter en natuurlijker in te zetten, waardoor jouw innerlijke kracht vollediger tot uitdrukking komt, je zelfverzekerder en vrijer voelt én makkelijker en met meer plezier in je werk en je leven staat.

Data
Live-dagen (09.30 - 17.00): 8 november 2024, 24 januari 2025 en 18 april 2025
Online-bijeenkomsten (13.30 - 17.00 uur): 22 november, 13 december 2024, 7 maart en 28 maart 2025

Ervaringen

Programma

In de live bijeenkomsten gaan we verdiepend aan de slag met de belangrijkste kernthema’s uit Transformational Presence:

 • Erkennen en actief aanvaarden wat is: we verkennen de basishouding dat je jezelf openstelt om informatie te ontvangen (de ‘input-of ontvangende modus’) en doorleven wat dit van je vraagt in termen van overgave aan dat wat is, loslaten van een mogelijke neiging tot het willen houden van controle in balans met iets (willen) bereiken en voor elkaar krijgen.

 • Luisteren en dialoog: het (verder) versterken van je vaardigheden en vermogens om breed waar te nemen, aan te voelen en te luisteren naar wat het leven je toefluistert. En vanuit deze houding en capaciteit het aangaan van een dialoog met het potentieel in willekeurig welke situatie.

 • Vertrouwen en moed: het (verder) verkennen en versterken van het vertrouwen in en op jezelf, de ander en het leven en de moed om, bij voortduring, in het onbekende en het niet-weten te stappen. En wat er voor nodig is om, stap voor stap, de behoefte om dingen te zien aankomen, vóór te zijn los te laten, vanuit een rotsvast vertrouwen dat, wat er ook maar op je pad komt, je een passende respons hebt om ermee om te gaan.

 • Van oordelen naar liefdevol onderscheiden: het (verder) loslaten van je oordeel, je neiging om overal een label op te plakken (goed, fout, positief, negatief, etc). Het versterken van je vaardigheid om nieuwsgierig en in verwondering te blijven. Je aandacht uitsluitend te richten op je waarneming om, van daaruit, je vermogen om aan te voelen wat dienend is en wat niet dienend is (je onderscheidingsvermogen) verder te versterken.

 • Van ‘reactie naar respons’: het waar nodig bewust worden en doorbreken van reactieve gewoontepatronen en deze omzetten naar het in het moment geven van een passende respons op wat er gebeurt en wil gebeuren. Het eigen maken van het zijn van een compassievolle waarnemer om zo de potentieelvolgende benadering van het leven te leven.

De online bijeenkomsten worden vormgeven door middel van een geheel nieuw en krachtig model van intervisie, volledig gebaseerd op Transformational Presence, ontwikkeld in samenspraak met Alan Seale. Je versterkt je vermogen tot diep luisteren, volledig aanwezig zijn en het stellen van potentieelgerichte vragen.

In beide type bijeenkomsten (live en online) kijken we gezamenlijk naar de praktische individuele doorvertaling naar een eventueel nieuw te creëren gewoonte (een dagelijkse of meerdere keren per week terugkerende actie of oefening). Er is uiteraard veel ruimte voor Q&A. Tevens maak je je commitment concreet voor de periode tot de volgende bijeenkomst. Dit zorgt ervoor dat je het gedachtegoed stevig verankert in je dagelijkse leven.

De resultaten

Het programma helpt je je intuïtie meer, beter en natuurlijker in te zetten, waardoor jouw innerlijke kracht vollediger tot uitdrukking komt, je zelfverzekerder voelt én makkelijker en met meer plezier in je werk en je leven staat.

Je verankert en integreert de benadering van Transformational Presence in alle facetten van je leven en werk. Transformational Presence is de manier waarop en van waaruit je in het leven staat.

Trainer

Image
Sander is gecertificeerd Transformational Presence Coach én Program Leader en wordt persoonlijk gementord door grondlegger Alan Seale. Sander heeft een achtergrond als psycholoog, organisatie-adviseur en heeft diverse leidinggevende rollen in zowel profit als non-profit organisatie vervuld. Sinds 2012 is hij zelfstandig gevestigd als coach en opleider van coaches en leiders.

En ná deze training?

Wil je ná dit programma jezelf (nog) verder bekwamen in Transformational Presence?

Afhankelijk van de eerdere programma’s die je doorliep zijn dit de vervolgmogelijkheden:

Ook kun je de uitdaging aangaan om je te certificeren als Transformational Presence Coach. Neem contact met Sander op voor meer informatie.

Ervaringen


‘Een handreiking om Transformational Presence te (blijven) leven, actief te houden
en daarin te blijven ontvouwen en steeds meer zijn.’

Janne de Bruin
41 jaar.

‘Present zijn langs de assen van ‘zijn’ en ‘doen’;
toepasbaar in het dagelijks leven en vernieuwend leiderschap mogelijk makend.’

Harry Wagemaker
62 jaar, bestuurder.

‘Het versterkt het vertrouwen in jezelf en het leven.’
Ageeth van der Velden
Kerntalentenanalist

Ga ervoor!

Er zijn nu nog plaatsen beschikbaar voor het programma Jezelf Onderdompelen in Transformational Presence dat start in november 2024. Meld je direct aan! 

Wil je sparren om helderheid te krijgen of dit programma iets voor je is? Boek dan eenvoudig een gratis Zoom-call in (20 minuten)

Tweewekelijkse 'Thought for the week' in je mailbox?


Ik geef toestemming aan ShiftsHappen om mij de inspiratiemail toe te sturen.
Ik geeft toestemming aan ShiftsHappen om mijn gegevens te verwerken, zoals omschreven in het privacy-statement.