20180729_122414.jpg

Het resultaat van dit intensieve opleidingsprogramma:

 • Je bent in staat een groot aantal zeer praktische en diepgaande coachtechnieken toe te passen
 • Je ervaart meer innerlijke rust en zelfvertrouwen als coach en als mens
 • Je hebt je zelfbewustzijn verder versterkt, neemt breder waar en hebt ervaren wat er voor nodig is om mee te kunnen bewegen met wat zich aandient
 • Je bent meer ontvankelijk, responsief, creatief en innovatief
 • Je kunt voelen en waarnemen voorbij het bekende en voor de hand liggende
 • Je bent in het moment zelf in staat te begrijpen wat er gebeurt op verschillende niveaus in diverse situaties en omstandigheden
 • Je hebt het vermogen (verder) ontwikkeld om kansen en uitdagingen met duidelijkheid en vertrouwen aan te gaan
 • Je coacht vanuit het besef dat alles onderling verbonden is
 • Je hebt je vermogen aangescherpt om actie en beweging voorwaarts aan te voelen als ook wanneer het tijd is om een stap terug te doen en dingen als vanzelf te laten ontvouwen
 • Je hebt een persoonlijke ontwikkelreis gemaakt en ervaart meer innerlijke rust, plezier en vrijheid.

Het OPLEIDINGSProgramma is opgezet rondom de volgende thema’s:

Dag 1: Het Fundament

 • Introductie Transformational Presence Coaching – algemene concepten en begrippen
 • Vier niveaus van betrokkenheid
 • De verticale en horizontale oriëntatie op leven en leiderschap
 • Coachoefeningen in de praktijk

Dag 2: Intuïtief Denken

 • Whole-mind - denken en whole being – bewustzijn
 • Zintuigelijke waarneming
 • Ontwikkeling van je intuïtieve vaardigheden in je werk en leven
 • Coachoefeningen in de praktijk

Dag 3: Dialoog

 • Partnerschap tussen ziel en ego
 • De ‘verlichte dialoog’
 • Luisteren op meerdere niveaus van bewustzijn: de drie intelligenties
 • Intentioneel luisteren
 • Coachoefeningen in de praktijk

Dag 4: Het Versterken van Je Intuïtieve Vermogen

 • Ons eigen energiesysteem (chakras) in relatie tot Transformational Presence Coaching
 • Identificeren van en partnerschap aangaan met het potentieel
 • Coachoefeningen in de praktijk

Dag 5: Potentieelgericht Coachen en Verticaal Vertrouwen

 • De innerlijke driehoek
 • Potentieelgericht coachen
 • Coachoefeningen in de praktijk
 • Certificaat en afsluiting

RESOURCES NA AFLOOP

 • Coach Cirkel – oefenen in coachsessies met andere deelnemers
 • Graduate call – maandelijks door Alan Seale
 • Masterclasses – reflectie en ontwikkeling samen
 • Supervised Mentor Coaching – verfijn je coachingsvaardigheden

cover boek

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week