Selecteer de taal

De ervaring leert dat doorgaans de meeste (of alle) aandacht uitgaat naar de 1e twee niveaus. En hoewel oplossingen op de korte termijn zeker nodig zijn, kom je al snel uit bij de geijkte mogelijkheden (uitzendkrachten inzetten, extra diensten draaien door het huidige personeel, een recruitment-bureau inschakelen, etc). Uit het gesprek bleek dat dat voor de verzorgenden meer en meer aanvoelt als ‘moeten’ of ‘gedwongen worden door de omstandigheden’, ‘verre van ideaal’ en ‘hopen dat het lukt’. En ook dat het steeds minder soelaas biedt.

De crux van het model zit hem in het toepassen van het 3e en 4e niveau. Dat vraagt even vertragen en uitzoomen. In het ‘goed-leven-gesprek’ merkte ik de enorme kracht op van het samen optrekken. ‘Samen’ in de zin van de zorgprofessionals én de verwanten. Wat als de verzorgenden de hulpvraag (meer) zouden (durven) gaan stellen en verwanten bijvoorbeeld een deel van de verzorging van hun verwant op zich zouden nemen, al is het maar wekelijks een keer eten geven of naar bed brengen? Of klusjes op zouden pakken (bijvoorbeeld het in- en uitruimen van de vaatwasser, een magazijnkast in elkaar zetten, tuinplanen watergeven, buitenmeubilair schoonmaken, …) zodat dit niet afgaat van de zorg- en aandachttijd voor de bewoners? Wat als het draaien van de woning meer een gezamenlijke inspanning is onder regie van de zorgprofessionals?

Al sinds dat Thijs er zo’n 7 jaar geleden ging wonen bestaat er de term ‘familiezorg’; de wens en de poging om verwanten meer te betrekken bij de zorg voor de bewoners.

Hoewel er in deze periode al vele zaken samen zijn opgepakt wordt nu, door de urgentie van het personeelstekort, de diepte en reikwijdte van het potentieel van écht samenwerken zichtbaar en voelbaar.

Dit vraagt wél een verandering in de houding van eenieder. In termen van het 3e niveau van het DiSCO-model, een andere manier van ‘zijn’: waar voorheen de zorgprofessionals nog de houding hadden van het denken het volledig zelf te moeten doen en de verwanten nog soms wat weifelend aan de zijlijn stonden, staan we nu volledig open voor en naar elkaar en is er sprake van echt samen optrekken, je verbonden voelen, elkaar zien, begrijpen en waarderen.

Met als effect dat de zorgprofessionals zich gewaardeerd en ondersteund voelen en ervaren dat ze er niet alleen voor staan. En voor mij, dat waar ik me voorheen zeker welkom voelde op de woning van Thijs, ik me er nu veel meer thuis voel!

Kom jij weleens in situaties terecht waar de quick fix of gewoonlijke oplossingen of oplossingsrichtingen niet echt meer werken of mogelijk aanvoelen als ‘moeten’, ‘suboptimaal’ en ‘hopen dat het lukt’? Als je dat bij jezelf signaleert, neem dan eens wat afstand en neem breder waar. Wat als er een onderliggende boodschap of kans zou zijn? Luister en voel dan eens aan wat dat potentieel van jou vraagt om het tot leven te brengen. Wie mag je daarin zijn en welke actie mag je dan gaan ondernemen?

In mijn ervaring is dat potentieel er altijd; het enige dat er nodig is, is om er open voor te staan en te gaan luisteren in de breedste zin van het woord.

Ik wens je veel nieuwe ontdekkingen toe de komende week!

P.S.: de foto is genomen tijdens de NLdoetdag van 11 maart waarin we met 16 verwanten de tuin van 4 woningen grondig hebben opgeknapt

In 10 stappen intuïtief coachen

‘Een absolute aanrader voor iedere coach, coachend leidinggevende en iedereen die een ‘next step’ in zijn leven en werken wil bereiken.’

Ans Tros
Oprichter en creatief directeur van SchoolvoorCoaching

Image

Tweewekelijkse 'thougt for the week'

Tweewekelijkse 'Thought for the week' in je mailbox?


Ik geef toestemming aan ShiftsHappen om mij de nieuwsbrief toe te sturen.
Ik geeft toestemming aan ShiftsHappen om mijn gegevens te verwerken, zoals omschreven in het privacy-statement.