Transformational Presence maakt het steeds weer mogelijk om de organisatiedoelen eenvoudiger en met groot commitment te behalen

In mijn werk als een manager word ik geconfronteerd met omvangrijke veranderopgaven. Ik gebruik Transformational Presence als de basis voor de benadering van deze opgaven. Dit heeft mijn medewerkers in korte tijd sterk in hun kracht gebracht, biedt hen houvast in een snel veranderende organisatie én het maakt het steeds weer mogelijk om de organisatiedoelen eenvoudiger en met groot commitment te behalen.

Transformational Presence biedt diepgaande, en tegelijkertijd eenvoudige, handvatten en werkvormen die het mogelijk maken om in alle omstandigheden en op iedere plek te werken met mogelijkheden en kansen. Dit is voor mij ook meteen de kracht ervan: snel doordringen tot de essentie van een situatie, vraag of probleem, waardoor het mogelijk wordt om onmiddellijk het potentieel aan te boren en daarmee concreet te werken.Transformational Presence begint met wat dichtbij ligt en waar ik invloed op heb: het begint bij mij. Ik heb geleerd bewust te werken met al mijn intelligenties, waardoor ik eenvoudig toegang heb tot een enorm veld van informatie. Hierdoor kan ik makkelijker een transformerende aanwezigheid zijn, op iedere plek en in iedere omstandigheid. In deze benadering komen ZIJN en DOEN écht samen en dat maakt het buitengewoon sterk en anders dan alle andere benaderingen!

Caroline Veerman
Unitmanager bij Koninklijke Kentalis en eigenaar van Veerman Transformational Presence

Kentalis

Werken vanuit Transformational Presence is thuiskomen bij mijzelf: als mens en als professional.

De kleine prins van Saint Exupery vertelt ons “L’essentiel est invisible pour les yeux,” of te wel “het wezenlijke is alleen met je hart te zien.” Transformational Presence opent onze ogen voor het wezenlijke en maakt het mogelijk om samen tot nieuwe inzichten en onverwachte oplossingen te komen. In organisaties, in mijn geval in de gezondheidszorg, kan ik door Transformational Presence bijdragen aan de veranderingen waar medewerkers en cliënten zo naar snakken. Deels door de tools te gebruiken met medewerkers en managers in de ontwikkeling van hun (persoonlijk) leiderschap, teamcoaching en individuele coaching. Nog veel vaker doordat ik steeds subtieler waarneem wat er in de onderstroom om aandacht vraagt en wat er voor nodig is om dat verborgen potentieel  beetje bij beetje te laten ontluiken. Transformational Presence brengt het besef dat ‘meer doen’ niet tot  ‘beter zijn’ leidt.  Mensen kunnen ontdekken hoe ze door minder te doen, meer zich zelf te zijn, meer kunnen betekenen voor een ander (de klant!), voor elkaar en voor de organisatie. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat: als organisatie van betekenis zijn en blijven.

Charlotte Rekko
Adviseur
Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg

villans

Door te werken vanuit de kracht van de mens en organisatie worden de te nemen stappen helder en onomkeerbaar

Transformational Presence brengt mensen en organisaties tot de essentie van wie ze zijn, wat ze kunnen, waar ze staan en wat er van ze gevraagd wordt. Door te werken vanuit de kracht van de mens en organisatie worden de te nemen stappen helder en onomkeerbaar omdat het inzicht niet alleen via het intellect wordt aangedragen maar vanuit alle zintuigen verankerd wordt in de mens en daarmee ook in het DNA van de organisatie.

Transformational Presence werkt vanuit het nu en dat alles goed is. Het oordeelt niet. Werken vanuit het nu met een grote nieuwsgierigheid naar welke mogelijkheden er zijn werkt inspirerend en louterend.

Mijn eigen bedrijf Dao2Change bestaat dankzij het werk van Alan Seale en The Center of Transformational Presence.  Dao2Change is in 2016 opgericht en gebruikt de natuur als metafoor voor wat zich kenbaar wil maken. De visie van Dao2Change is zoveel mogelijk mensen en organisaties kennis laten maken met de kracht van het werk van Transformational Presence.

Coaches Sander van Eekelen en Jo Boniszewski

Ik ken Sander en Jo vanuit het werk met Transformational Presence. Het zijn zeer ervaren coaches en trainers die het gedachtengoed van Transformational Presence in Nederland naar een hoger plan brengen. Ze vullen elkaar als mens en trainer super goed aan. Rust en sprankelende energie en diepgang en humor wisselen elkaar af en ze weten als geen ander Transformational Presence over te brengen hoe het voor je gaat werken.

Donja de Groot
Change Manager
Dao2Change

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week