20180729_122414.jpg

intuïtief coachen op basis van Transformational Presence 

Opleidingsprogramma, geleid door Sander van Eekelen 

Syllabus Overview
Er zijn negen basisonderwerpen of onderzoeks- en studiegebieden in het Intuïtief Coachen met Impact: Transformational Presence Intensive Course (TPIC) opleidingsprogramma. Alle tezamen vergroten deze jouw capaciteiten voor bewustzijn, perceptie, begrip, helderheid, intuitief denken en effectieve, impactvolle actie.

  1. Vier niveaus van betrokkenheid
   Aan het ‘Transformational Presence’-werk liggen vier basisniveaus van betrokkenheid ten grondslag via welke we aan het leven deelnemen. Via het model van de vier niveaus van betrokkenheid kun je snel de gebruikelijke benadering van degenen met wie je werkt identificeren. We geven je instrumenten en inzicht om, met intentie en bewustzijn, te kiezen hoe jij en degene met wie je werkt op de meest productieve en constructieve manier met het leven en leiderschap kan omgaan.
  2. Verticale en horizontale levensoriëntatie
   In het ‘Transformational Presence’-werk gaan we uit van twee essentiële oriëntaties op het leven: verticaal en horizontaal. Deze twee oriëntaties geven inzicht in onze relatie tot en de balans tussen het zijn en het doen, ziel en ego, de intuïtieve en intellectuele geest en vele andere aspecten van het leven en werk.
   Bewust zijn van zowel de verticale als de horizontale oriëntatie – hoe deze ons dienen, als ook hoe elk een valkuil kan worden – kan degenen met wie we werken helpen met het vinden van een balans tussen de wijze van aanwezig zijn (‘presence’) en actie. Deze balans maakt een grotere impact en prestatie mogelijk.
  3. Reflectie-oefeningen
   Het TPIC-programma biedt vele instrumenten voor het creëren van een persoonlijke set van oefeningen voor o.a. mindfulness die je leven en werk ondersteunen en verbeteren.
  4. Het betrekken van de intuïtieve geest
   De intuïtieve geest is de grotere geest waarvan het intellect een klein deel is. Hoe meer we opereren vanuit een grotere intuïtieve geest, hoe meer toegang we hebben tot wijsheid, begrip, creativiteit en innovatie. Vanuit het perspectief van de intuïtieve geest zijn we in staat om de principes van energie te begrijpen en toe te passen. We werken vanuit ‘het grotere of gehele plaatje’ in elke situatie, omstandigheid, uitdaging of kans. We noemen dit ‘whole-mind’ denken en ‘whole-being’ bewustzijn.
  5. Partnerschap van ziel en ego
   In het ‘Transformational Presence’-werk erkennen we het cruciale belang van een dynamisch partnerschap tussen de ziel en het ego. Wanneer ziel en ego volledig samenwerken, hebben we een veel betere kans om ons volledige potentieel te bereiken in alle facetten van ons leven en werk.
  6. Hermetische filosofie
   Een basisbegrip van de hermetische filosofie en haar principes geeft een solide fundament, als coach, om de werking van het leven en leiderschap te zien als energie in beweging. Vorm volgt energie. Daarom, als we ergens de vorm van willen veranderen, beginnen we te werken met de onderliggende energie. De zeven hermetische principes zijn:
   • Het principe van mentalisme – alles bestaat in bewustzijn en bewustzijn bestaat in alles; alles begint als een gedachte.
   • Het principe van overeenkomst – zo boven zo beneden; zo beneden zo boven.
   • Het principe van trilling – alles bestaat uit energie in beweging
   • Het principe van polariteit – niets kan bestaan zonder het tegenovergestelde; het antwoord zit in de vraag opgesloten.
   • Het principe van ritme – alles heeft zijn eigen ritme en flow
   • Het principe van oorzaak en gevolg – alles is een gevolg of een oorzaak, elk gevolg wordt een oorzaak van iets anders. Zoals je zaait, zul je oogsten.
   • Het principe van geslacht – elke daad of creatie heeft een mannelijke (assertief en actief) en een vrouwelijke (reflecterend en introspectief) component. Alles heeft zijn eigen tijdsduur en rijpingstijd.
  7. Basisprincipes van kwantumfysica
   Voortbouwend op de basis van de hermetische filosofie verkennen we daarna de basisprincipes van de kwantumfysica om de wetenschap achter de hermetische principes en de lessen uit oude wijsheidstradities te begrijpen.
  8. Het menselijk energetische systeem
   Een diepgaand, wezenlijk begrip van de spirituele en emotionele eigenschappen van het menselijk energetische systeem (ook bekend als het Chakra-systeem) geeft een andere sterke basis voor het begrijpen van de uitdagingen en krachten van degenen met wie je werkt. Terwijl je misschien nooit rechtstreeks over deze energiecentra praat met degenen met wie je werkt, informeert jouw kennis hierover je vragen en begrip over hoe je hen op de meest effectieve en transformerende manieren kan ondersteunen.
  9. De potentieelgerichte aanpak
   Een belangrijke stap in het creëren van een wereld die nóg beter werkt, is het faciliteren van een verschuiving van een ‘probleemoplossende aanpak’ naar een ‘potentieelgerichte aanpak’. In leiderschap, coaching en het leven. Dit betekent dat je het leven benadert als energie in beweging en dat je bewust bent van het zich aandienende potentieel binnen elke situatie of omstandigheid. Het houdt in dat je ontdekt ‘wat er wil gebeuren’ voor het grotere geheel en dat je een partnerschap aangaat met dat potentieel zodat het tot wasdom kan komen.
   De potentieelgerichte aanpak maakt gebruik van de instrumenten en concepten die je bij de eerste acht onderwerpen van het basisleerplan hebt geleerd. Het geeft je een ongekend krachtige aanpak voor transformationeel coachen.

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten