"We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk." In deze quote van Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat veel waarheid schuil. Al ruim 500 jaar, sinds het begin van de Renaissance, hebben we als mens de rede vooropgesteld. De uitspraak toegeschreven aan René Descartes "ik denk dus ik besta" vat dit perspectief mooi samen. De wetenschappelijke benadering die hieruit is voortgevloeid heeft ons veel welvaart gebracht. 

In de meest recente decennia echter lopen we langzaam maar zeker tegen de grenzen van onze rationele vermogens aan. Niet alles is meer op te lossen door te analyseren en te plannen. We leven meer en meer in een VUCA-wereld (VUCA staat voor 'volatile, uncertain, complex, ambiguous'), waar de enige zekerheid de continue ónzekerheid en steeds groter wordende complexiteit lijkt te zijn. We zien steeds meer informatie op ons afkomen en de snelheid van technologische innovatie neemt exponentieel toe. Situaties, zowel privé als zakelijk, worden minder en minder voorspelbaar. Hoe gaan we daar als mens nu mee om?

 Controle versus 'response-ability'

De eerste neiging is vaak om zaken onder controle te willen houden. Dit doen we door méér informatie te verzamelen, méér te analyseren en onze voorspellende modellen enorm op te rekken. Maar, de rek is er uit. Ons brein draait overuren en komt er niet meer uit. Steeds meer dringt het besef door dat er andere bronnen en vermogens nodig zijn om te kunnen navigeren in de toenemende complexiteit. Het bewustzijn groeit dat we onze houvast niet meer buiten onszelf moeten zoeken (in bijvoorbeeld nog meer te vergaren kennis of in nog gedetailleerdere plannen), maar dat we ons vermogen sterker mogen maken om te vertrouwen op onszelf, op ons vermogen in het moment zélf een adequate respons te kunnen geven op hetgeen zich aandient en voordoet. Oftewel, onze 'response-ability' krachtiger maken. We worden als mens uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen en het zelfvertrouwen op te bouwen dat daarvoor nodig is. Het ontwikkelen van dat vermogen vraagt een aandachtsverschuiving van ons 'denken' naar 'whole being'-bewustzijn, waar 'whole mind'-denken onderdeel van uitmaakt. 

'Hoe minder ik denk, hoe meer ik ben'
'Whole-being'-bewustzijn is je vermogen om informatie te verzamelen op basis van je buik- en hartintelligentie, je lichaam en je fysieke energiesysteem in combinatie met je brein-intelligentie. Het is, kort gezegd, het aanspreken en ontwikkelen van meerdere modaliteiten die ons als mens ten dienste staan. Deze verandering van tijdperk vraagt je dus meer en vollediger mens te worden. 

Transformational Presence biedt je de aanpak en instrumenten om die ontwikkeling praktisch en concreet vorm te geven. Het helpt je om enerzijds beter in contact te komen met je buik- en hartintelligentie en anderzijds om beter en sterker de informatie te ontsluiten die je intuïtie je aanreikt én daarop te vertrouwen. Het resultaat is dat je met meer rust, plezier en vrijheid de wereld tegemoet treedt en met vertrouwen effectief kunt inspelen op wat er ook maar gebeurt in je werk en je leven. 
Omdat je leert meebewegen en co-creëren met wat er is, in plaats van vanuit de illusie van controle krampachtig werk te maken van wat jij wil dat er gebeurt, merk je dat je moeitelozer resultaten behaalt. Resultaten die vaak mooier zijn dan je van tevoren had kunnen bedenken. Je leert niet alleen te vertrouwen op jezelf, maar ook op het leven. Op die manier creëren we samen een wereld die steeds beter werkt!

Transformational Presence Leiderschap in Actie
Begin april 2020 organiseren mijn collega Jo Boniszewski en ik een diepgaand en intensief 3-daags leiderschapsprogramma gecentreerd rond dit thema getiteld: Transformational Presence Leiderschap in Actie. Als deelnemer krijg je concrete, praktische handvatten en ervaringen om je te ondersteunen in onder andere:

  • het effectief omgaan met VUCA-situaties (complex vs. gecompliceerd)
  • het versterken en leren gebruiken van je vermogen tot 'whole-mind' denken en 'whole-being' bewustzijn
  • het leren co-creëren met wat zich aandient


De concepten en tools zijn toepasbaar in het (verder) ontwikkelen van je persoonlijke leiderschap en in het leiden van teams en organisaties vanuit het principe “Wees de verandering die jij wilt leiden”.

Kijk voor meer informatie op onze website. Wil je eerst een keer kennismaken met Transformational Presence, kom dan naar de introductieworkshop. Je bent van harte welkom! 

 Transformational Presence is gebaseerd op het gedachtegoed van Alan Seale, auteur, internationaal coach, spreker en oprichter van ‘The Center for Transformational Presence’ in Boston. De Transformational Presence benadering vormt de sleutel tot het ontwikkelen van de in de 21e eeuw benodigde leiderschapscapaciteiten en vaardigheden.

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week