De 3 intelligenties in actie!

Eén van de grote voorrechten die ik ervaar als coach is om gedurende langere tijd met iemand mee te mogen lopen in zijn of haar ontwikkeling.

 Zo ook met Martijn*, stafspecialist in een grote organisatie. Ons coachtraject was van 2020 tot begin 2022 vrij intensief geweest en nu, na ruim een jaar, was het tijd voor een reflectiegesprek, tijd om bewust te oogsten en vooruit te kijken.

Eén van de onderwerpen waar we aan gewerkt hadden was het houden van presentaties en, meer specifiek, de vraag hoe hij dit meer vanuit rust en vertrouwen zou kunnen doen in plaats van de pure angst die hij tot dan toe had ervaren.

In het reflectiegesprek vertelde hij vol trots dat hij steeds vaker gevraagd wordt presentaties te geven en dat hem dat ook steeds beter afgaat‘Er is rust in mijn hoofd en ik kijk er zelfs naar uit!’ ‘Alleen’, zo gaf hij enigszins besmuikt aan, ‘ervaar ik in mijn buik nog wel veel onrust’.

Dit is niet onverwacht. De buikintelligentie is namelijk o.a. de zetel van onze onbewuste overtuigingen. In het geval van Martijn staat zijn oerhouding van vechten of vluchten direct aan vanuit de vroegere kijk, in zijn woorden, ‘liever dood gaan dan een presentatie geven’. De aanmaak van cortisol en adrenaline gaat automatisch, hetgeen zowel een effect heeft op zowel het hart (vrij letterlijk door een hogere hartslag) als op het hoofd (het hoofd interpreteert de onrust als twijfel: ‘kan ik het wel?’, ‘doe ik het wel goed?’). Door de eerdere coachingsessies was hij in staat het vermogen te ontwikkelen om getuige te zijn van dit alles en te doorzien dat dit een onjuiste interpretatie is.

Door bewust te zijn van deze patronen en samen via een oefening te verkennen wat de informatie is die uit de 3 intelligenties naar voren komt ontstonden er tijdens ons gesprek verschillende inzichten:

  • Hij is in staat om een scherp onderscheid te maken of het gevoel betrekking heeft op het nu, de huidige situatie, of dat het een ‘oud’ gevoel is
  • Door oké te zijn met de onrust in zijn buik, zich daar niet tegen te verzetten, het er gewoon te laten zijn, ontstaat er ruimte voor het vertrouwen dat stapje voor stapje dit gevoel steeds minder krachtig zal worden (mede ondersteund door het reeds door hemzelf geconstateerde effect over de afgelopen 3 jaar)
  • Om dit effect te versterken doen we een oefening waarin hij ‘vertrouwen’ actief oproept door zich op een bewuste manier te verbinden met zijn hart. Deze oefening kan hij eenvoudig inzetten ter voorbereiding op en vlak voor het houden van een presentatie

Het werken met de 3 intelligenties is geen ‘magische pil’, in de zin dat, in dit voorbeeld, alles nu in één keer is opgelost en hij zonder enige angst presentaties tegemoet gaat. En, tegelijkertijd, er is wél iets verschoven in zijn bewustzijn en daardoor in zijn houding, hoe hij presentaties benadert, vooraf, én hoe hij zichzelf laat zien tijdens een presentatie. Dit versterkte bewustzijn en de verschuiving in zijn houding hebben ervoor gezorgd dat hij zichtbaarder is, meer impact heeft en daardoor meer plezier en voldoening ervaart in zijn werk. 

Hoe betrek jij jouw 3 intelligenties? Luister je weleens naar je hart of laat je je hoofd over het algemeen leidend zijn? En wat gebeurt er als je je aandacht volledig richt op wat je buik je te vertellen heeft over een bepaalde situatie?

Sta deze week eens bewust stil bij dit krachtig partnerschap dat je altijd en overal bij je hebt!

Ik wens je veel plezier!

*omwille van privacy heb ik de naam veranderd

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week