Het is al vaker gesteld: onze gedachten bepalen hoe we de wereld om ons heen ervaren. De wereld ís niet, maar laat zich aan ons zien zoals wij er naar kijken.

In de quantumfysica, op het allerkleinste niveau van ons bestaan, is iets óf een deeltje óf een golf. Het is met andere woorden óf energie óf materie. Zodra het wordt waargenomen neemt het één van deze gedaanten aan, afhankelijk van de manier van kijken van de waarnemer.

Dit gegeven is maar al te relevant in deze tijd. Geloof je dat er dingen worden bekokstoofd om jou een hak te zetten? Dan is dat exact wat je ervaart. Je ziet alles door dit filter en interpreteert bepaalde gebeurtenissen of gedragingen van anderen door deze bril of het filter laat alleen die elementen tot je bewustzijn doordringen die jouw gedachte bevestigt.

Geloof je daarentegen dat de wereld het beste met je voor heeft? Dan ervaar je precies dat, volgens datzelfde mechanisme. Je gaat uit van vertrouwen en interpreteert andermans gedrag bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat hij of zij op dat moment het beste doet wat in zijn of haar vermogen ligt. En ook al is niet elke situatie mogelijk precies datgene wat je vooraf zou hebben gewild, toch opent zich voor jou de toegang naar de kansen en mogelijkheden die er in besloten liggen. Enkel en alleen door je manier van kijken.

Het DiSCO-model

De vier niveaus van betrokkenheid, ook bekend als het DiSCO-model, één van de centrale concepten van Transformational Presence, maakt het eenvoudig om deze tamelijk abstracte redenering concreet en praktisch uitvoerbaar te maken. Het 4e niveau geeft je namelijk een (nieuw) perspectief op de kans of gelegeheid in een situatie, het 3e niveau nodigt je uit een keuze te maken in wie je wilt zijn (laat je angst en wantrouwen de overhand hebben of juist liefde en vertrouwen?), op het 2e niveau kies je je acties en ervaar je wat het effect is van je keuze welke gedachte of overtuiging je leidend hebt laten zijn. Zo creëert je perspectief en je houding jouw ervaring.

Een bekend gezegde is ‘eerst zien dan geloven’. Zo kún je de wereld benaderen. Maar andersom is óók mogelijk: ‘eerst geloven dan zien’. Wat als je dit laatste eens toepast in je eigen leven?

Wees je de komende week eens bewust van je onderliggende aannames of overtuigingen bij een bepaalde situatie. Onderzoek deze en, indachtig deze blog, word je bewust van het effect van deze (onbewuste) gedachten. Werken deze in je voordeel, helpen ze je en creëren ze een betere, mooiere wereld of wordt het tijd je gedachten of wat je voor waar houdt aan te passen?

Speel hier eens mee en merk op wat je waarneemt!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week