What’s the opportunity that this is?

Deze vraag helpt me telkens opnieuw nieuwsgierig te zijn naar nieuwe mogelijkheden, naar het verborgen potentieel in een ontmoeting of situatie.

Vanuit de psychologie weten we dat je als mens de neiging hebt om dat waar te nemen waarvoor je context hebt - je ziet meestal datgene waarvan je weet dat het er is of waarvan je op basis van eerdere ervaring verwacht dát het er is. De context creëert op die manier een setting of achtergrond voor betekenis en begrip. Je leunt dus, vaak onbewust, op de context om je te helpen begrijpen wat iets betekent.

Andersom gebeurt het ook; je legt je eigen context op aan de situatie waar je je in bevindt. Een ontmoeting, een gebaar, een toon in een stem, alles wat in je omgeving gebeurt triggert een bepaalde herinnering of eerdere ervaring; je creëert je eigen context om te begrijpen wat er gebeurt. Dit is waar aannames vandaan komen – je gaat uit van een bepaalde betekenis of interpretatie op basis van je eigen context. Hoewel het je aan de ene kant helpt een situatie te doorgronden kan het ook leiden tot misverstanden, verwijdering of zelfs het optrekken van muren tussen jou en een ander.

Denk eens terug aan een moment waarin je een aanname deed over iets, gebaseerd op wat je dacht te weten, om vervolgens ongelijk te krijgen. Je zat er helemaal naast!

En denk dan eens terug naar een moment waarin je een intuïtie of een gevoel had dat wat er gebeurde niet was wat je eerder dacht of aannam dat het was - dat je dieper moest verkennen.

Wat als je je neiging tot snel ‘willen begrijpen’ eens wat minder hard ‘aan’ zou zetten en met een open, nieuwsgierige, verkennende blik de wereld zou benaderen? Dat er iets gebeurt en je bewust van jezelf het niet eens wil of hoeft te begrijpen? Dat je alleen nieuwsgierig hoeft te zijn? Wat zou dat mogelijk maken?

De benadering en de technieken van Transformational Presence helpen om buiten je eigen context te stappen - voorbij wat je al denkt te weten en open te staan voor ontdekking.

Vanuit nieuwsgierigheid vrij te verkennen.

In de komende dagen, als je dingen om je heen observeert, als je situaties tegenkomt en met mensen interacteert, oefen jezelf dan eens om verder te gaan dan je eigen context en verwachting. Oefen jezelf erin om diegene of datgene zich eerst op hun eigen voorwaarden aan jou te laten zien. Een nuttige vraag daarbij kan zijn: Wat is er nieuw voor mij om nu te ontdekken? Of: welke kans of gelegenheid doet zich hier nu voor? En laat die ‘opportunity’ zich dan aan jou kenbaar maken.

Speel daar eens mee en ga op ontdekkingstocht in je eigen omgeving.

Ik wens je veel plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week