Maak jij je wel eens zorgen? Misschien een vreemde vraag. ‘Natuurlijk, dat doet toch iedereen?’ zou zo maar je eerste reactie kunnen zijn. Je ergens zorgen over maken is menselijk, maar is het ook wenselijk, zeker als het zwaar op je gemoed drukt? Laten we dit eens nader bekijken.

Bijvoorbeeld de inval van Rusland in Oekraïne is iets waar je zorgen over kunt maken. Wat betekent dit voor de mensen daar? Wat als de bombardementen nóg heviger worden? Wat verschrikkelijk dat mensen huis en haard moeten verlaten en op de vlucht slaan omdat ze hun leven niet meer veilig zijn. Ik merk dat als ik de kranten lees en het journaal kijk en alle beelden zie, het me soms ineens aan kan vliegen. Negatieve gedachten over waar dit toe gaat leiden nemen dan zomaar de overhand, zodanig dat ik een misselijk gevoel in mijn maag krijg. Misschien herken je dit wel. Wat ik al schreef: heel menselijk wellicht deze gedachten en dit gevoel, maar zeker niet wenselijk, want ik wil me zo eigenlijk niet voelen en wie help ik ermee? Dus de vraag is: wat kan ik doen om me er anders toe te verhouden?

Heel boud gesteld is je ergens zorgen over maken gebaseerd op gedachten over gebeurtenissen die zouden kunnen gebeuren in de toekomst, maar dus niet of nog niet zijn gebeurd. En, daarbij, die gedachten zijn gebaseerd op angst.

Zoals Lao Tzu in de quote hierboven zo helder beschrijft is de grootste gift of bijdrage die je kunt geven die van je eigen transformatie. Misschien is die wel precies hierin gelegen: je (zelf)bewustzijn zo versterken dat je je vertrouwen in jezelf, in het leven, in de mensheid hoog houdt en je aandacht richt op wat zich nu voordoet. Vol in het moment van het nu te zijn, en met vertrouwen en vanuit liefde in het leven te staan. Makkelijk? Nee, zeker niet! Nodig? Ja, zeker wel!

Ik nodig je uit om deze gedachte eens mee te nemen in de komende week en te reflecteren op de volgende vragen:

  • Wat heb jij nodig om in deze tijden vanuit vertrouwen en liefde in het leven te (blijven) staan?
  • Wat vraagt dat van jou in hoe je je opstelt en verhoudt tot alles wat er speelt?

En kijk eens welke inzichten dit je brengt.

Ik wens je deze week veel kracht en liefde toe!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week