Alles gebeurt in het ‘hier en nu’. Laten we dit, in deze maand van reflectie en bezinning op de toekomst, eens oprekken naar ‘het grote hier en het grote nu’. 
Zoals Alan Seale deze woorden gebruikt bedoelt hij met ‘het grote hier’ niet alleen de ruimte waar je je nu in bevindt,

maar ook je huis, je straat en verder uitzoomend je dorp of stad, je provincie, je land, je werelddeel en uiteindelijk de hele wereld. Een steeds uitdijend geheel van ‘hier’. Het ‘grote nu’ is niet alleen dit moment (deze seconde), maar ook deze dag, deze week, deze maand en verder uitzoomend dit jaar, dit decennium, deze eeuw, etc. Deze manier van kijken leert je dat je in dit moment je bewust kan worden van wat er speelt op verschillende lagen van ruimte en tijd.

In een oefening, staand in het hier en nu, verbind ik me met dit verruimde bewustzijn van ruimte en tijd. Ik ervaar dat alles energie in beweging is, dat niets stil staat. Het is alsof ik ineens en veel makkelijker doorzie wanneer de zaadjes geplant zijn voor de resultaten en effecten die ik nu ervaar.

Een voorbeeld. In een seminar in 2009 creëerde ik de visie (of de visie vond mij) dat ik mensen zou gaan coachen en dat ik ‘transformationele workshops’ zou begeleiden. Ik had geen idee hoe dat laatste eruit zou zien, maar ik voelde wel aan dat deelnemers aan die workshops belangrijke persoonlijke inzichten zouden krijgen en diepgaande innerlijke verschuivingen zouden ervaren. Vorige maand begeleidde ik in totaal 11 workshopdagen waarin Transformational Presence centraal stond. Ik realiseerde me dat ik nu mijn visie uit 2009 leef!

De maand december is een mooie tijd om eens stil te staan en te reflecteren en terug te kijken. Ik nodig je uit tot het volgende: neem nu of ergens in de komende dagen eens de tijd om met een open mind deze oefening zelf te doen. Maak het stil in jezelf en verbind je met het ‘grote hier’ (stap voor stap contact maken met een steeds grotere ruimte om je heen) en het ‘grote nu’ (stap voor stap je verbinden met een steeds grotere tijdseenheid), waarbij jij als middelpunt fungeert.

En stel jezelf dan de vragen: Wat word ik gewaar? Wat trekt mijn aandacht?

Wellicht ‘zie’ je hoe dingen die je nu beleeft tot stand zijn gekomen, wanneer welke zaadjes zijn geplant, welk potentieel al aanwezig was en hoe jij, samen met dat potentieel, je huidige realiteit hebt gecreëerd, wat je ondernomen hebt, wat je juist niet meer hebt gedaan of afscheid van hebt genomen. En, misschien wel het belangrijkste, wie je bent geworden in dat proces.

Geniet deze week van het ‘oogsten’!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week