Invoering Coronapas, stagnerende formatie, lavastromen op La Palma, Afghanistan, toeslagenaffaire, stikstofcrisis, klimaatverandering, … Er gebeurt de laatste tijd veel wat een diversiteit aan emoties oproept.

Als ik om me heen kijk dan lijkt het alsof we steeds meer en vaker vanuit die emotie reageren. Met nog meer boosheid, verontwaardiging, onbegrip en soms woede en escalatie als gevolg.

Wat als er een andere manier zou zijn om met alles wat er in het leven en jouw leven gebeurt om te gaan? Een manier die niet gebaseerd is op een directe reactie vanuit de emotie, maar een bewuste respons?

 

Het onderscheid tussen ‘reactie’ en ‘respons’

Het onderscheid tussen ‘reactie’ en ‘respons’ is heel wezenlijk. De reactie brengt je mogelijk al snel in het herhalen van al bekende patronen, waarbij je, als je eerlijk bent, eigenlijk ook al weet wat het resultaat gaat zijn. Schiet je bijvoorbeeld direct in de verontwaardiging of de verdediging? Leef je je helemaal uit in je oordeel over ‘die politici’ of kies je ervoor even afstand te nemen, het even stil te maken in jezelf? Met andere woorden, kies je voor de bewuste respons? Om zo de ruis eruit te filteren en bewust stil te staan wat de situatie van je vraagt? Wat geef je even minder aandacht, zet je even opzij, zodat je het andere meer naar voren kunt brengen?

Het volgende, eenvoudige proces in 6 stappen kan je helpen om van ‘reactie’ naar ‘respons’ te gaan:

  1. Stop of vertraag en maak het eens stil in jezelf
  2. Wat voel je of neem je waar? Laat dat er gewoon zijn.
  3. Wat is de onderliggende boodschap in de situatie of wat heeft het onderwerp jou te vertellen? Wat wil het dat jij weet?
  4. Wie word je gevraagd hierin te zijn? Welke rol of kwaliteiten mag je meer naar de voorgrond plaatsen?
  5. Wie kies je te zijn?
  6. Wat is een eerste actie als respons op wat er gaande is?

 

Neem jezelf eens waar deze week en word je bewust wanneer je in een gewoontepatroon van reactie stapt. Geen oordeel, alleen waarneming. Pak dan deze 6 vragen erbij en zie wat het je brengt als je een bewuste respons creëert. Wat gebeurt er dan in jezelf en in je omgeving?

Ik wens je veel plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week