De zomervakantie loopt langzaam ten einde. De coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld en er is zelfs zicht op het einde van 1,5m afstand houden. Covid-19 als besmettelijke ziekte blijft onderdeel van ons leven, maar wat verandert, is onze houding die we innemen t.o.v. het virus: we gaan langzaam over van een houding van verzet (‘het virus verslaan’) naar een houding van meebewegen en een manier vinden, zowel individueel als collectief, om er mee te leven.

En in die houding van ‘kunnen meebewegen met wat is’ zit een groot geschenk dat zich in een aantal stappen ontvouwt. Het veronderstelt namelijk dat je allereerst volledig aanvaardt wat is. ‘Aanvaarden’ hoeft niet te betekenen ‘leuk vinden’ of ‘er helemaal oké mee zijn’. Nee, ‘aanvaarden’ betekent dat je erkent dat datgene wat gebeurt ook daadwerkelijk gebeurt. Je ontkent het niet, stopt het niet weg, vermijdt het niet, maar je onderkent volledig: ‘ja, het is er’. Dit maakt een hoop energie vrij; energie die je voorheen mogelijk aanwendde om te strijden tegen wat is, in dit voorbeeld Covid-19. Het is er en het blijft, hoe gaan we er als maatschappij mee om, hoe ga jij er individueel mee om, hoe ga je er mogelijk als collega mee om, als gezinslid, als vriend of familielid?

De tweede stap is het aanvaarden van je eigen verantwoordelijkheid om je eigen houding te kiezen en daar concreet invulling aan te geven. In het hebben en kunnen maken van die eigen keuze zit een hoop vrijheid, kracht en voorwaartse beweging.

Tot slot, als derde stap, ontvouwt zich de mogelijkheid om, vanuit die aanvaarding van wat is en je zelfgekozen houding, dankbaar te kunnen zijn en te genieten van wat er allemaal wél kan en wat dit mogelijk maakt.

De basis van Transformational Presence is precies daarin gelegen, het pro-actief kunnen meebewegen met wat is, op alle lagen die zich aandienen. Alle lagen in jou als coach en als mens en alle lagen die er zijn in het vraagstuk van degene die je mogelijk begeleidt.

Het kunnen meebewegen met wat is, wat het ook is, komt niet als vanzelf ‘aanwaaien’, het vergt een continue oefening. De benadering en tools van Transformational Presence zijn daarbij een geweldig hulpmiddel. De beloning is groot: energie, vrijheid, kracht, voorwaartse beweging, dankbaarheid en vreugde.

Hoe beweeg jij doorgaans mee met wat er op je pad komt? Wat merk je daarin op?

En in hoeverre ervaar jij die geschetste energie, die vrijheid, die kracht?

Merk de komende eens bewust op hoe je omgaat met dingen die gebeuren die minder leuk zijn of die je liever niet had gehad. En kies dan eens bewust voor een houding van meebewegen en neem waar wat dat van je vraagt en wat het je brengt.

Ik wens je veel plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week