Er is een grootse verschuiving gaande in de wereld.

De wereld waarin we denken te moeten weten wat de beste actie voorwaarts is, liefst met een garantie of zekerheid op een vooraf bedacht resultaat, de ‘planbare’ wereld, loopt langzaam op zijn eind.

De wereld van het jezelf toeëigenen van successen en de ander de schuld geven bij mindere resultaten of ‘mislukkingen’ heeft zijn langste tijd gehad. De wereld van jezelf druk opleggen, ‘moeten’ presteren, ‘moeten’ voldoen aan de verwachtingen van een ander, van oordelen over een ander (en ook over jezelf), van houvast zoeken buiten jezelf, van scenario’s bedenken over wat er mogelijk gaat gebeuren, van alles onder controle willen houden om maar niet verrast te worden, die wereld werkt niet meer.

 

Er is een nieuwe wereld aan het ontstaan.

Eén waarin je je meer verbonden voelt, met jezelf en met de mensen om je heen. Een bewustere wereld waarin leren, verkennen en co-creëren voorop staat, waarbij vertrouwen in jezelf en in elkaar de basis is.

Een wereld waarin je de houvast in jezelf vindt, een helder innerlijk kompas dat je richting geeft en helpt van binnen naar buiten te leven. Een wereld waarin je vanuit een diepgevoelde innerlijke rust en vrijheid de omgeving tegemoet treedt en jouw unieke bijdrage levert.

Een wereld waarin je ontvankelijk bent voor nieuwe informatie, waarin je gericht bent op nieuwe mogelijkheden die zich aandienen. Een wereld waarin het potentieel leidend is en je de vaardigheden en capaciteiten ontwikkelt om dat potentieel waar te nemen én daar op krachtige wijze, met al je talenten en kwaliteiten, vorm aan te geven, ten behoeve van een groter geheel. Dingen gebeuren niet meer dóór jou, maar vía jou. Zo ontstaat, stap voor stap, een wereld die werkt, voor iedereen.

 

Grootse verschuiving

Herken je dit? De groep mensen die deze wereld als realiteit beleefd, wordt, als ik om me heen kijk, steeds groter. De afgelopen 20 jaar heb ik bovenstaande verschuiving in mezelf beleefd en ervaren, uit mijn hoofd zakken naar mijn gevoel en innerlijk weten. Een verschuiving van ‘alléén hoofd’ naar én hoofd, én hart én buik; een verschuiving naar integraler, ‘heler’ mens-zijn. Wat een rust en ruimte heeft me dat opgeleverd!

De benadering en methodieken van Transformational Presence hebben me daar enorm bij geholpen. Door het leren toepassen van de eenvoudige tools heb ik mijn bewustzijn over het potentiëel dat in een situatie verborgen ligt, versterkt. Ik maak voortdurend bewust contact met wat er wil gebeuren. Daarbij heb ik mijn focus verlegt van wat ík wil dat er moet gebeuren naar wat zich aandient, wat zich aan het ontvouwen is.

Ik leerde op een actieve en creatieve manier mee te stromen met het leven in plaats van me ertegen te verzetten. Het vertrouwen in mezelf en in het leven nam zienderogen toe. Ik heb geleerd uit te kijken naar alle mogelijkheden die zich aandienen. Wat er ook gebeurt zie ik als informatie, mijn behoefte om er over te oordelen is naar de achtergrond verdwenen, en datgene wat zich aandient zie ik als mijn volgende, nieuwe co-creatieve partner.

De behoefte die ik ooit had om de illusie van controle hoog te houden, is verdwenen.

Het effect? Diepe innerlijke rust, vertrouwen, plezier én een heerlijk gevoel van innerlijke vrijheid!

Hoe beleef jij deze grootse verschuiving in de wereld? Wat merk je daarin op? Waartoe word jij uitgenodigd om daaraan bij te dragen? En wat is de overeenkomstige shift in jou die aan het plaatsvinden is?

Reflecteer eens rustig in de komende zomerperiode op deze vragen. Ik ben benieuwd wat er in je opkomt!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week