‘Laat het gewoon los’. Hoe vaak hoor je mensen dat niet zeggen? Maar hoe doe je dat dan, loslaten? In de meeste gevallen wordt dit advies gegeven als het gaat om nare of belemmerende gedachten die maar blijven terugkomen of als je blijft hangen in een sterke, ‘negatieve’ emotie.

En dat overkomt ons allemaal wel eens (of heel vaak!).
Zo’n 12 jaar geleden leerde ik een effectieve, heel eenvoudige techniek die me steeds opnieuw in staat heeft gesteld bepaalde gevoelens, gedachten en zelfs lichamelijke sensaties zoals pijn los te laten, of, misschien beter gezegd, te transformeren.

In 2009 volgde ik namelijk een seminar van Jack Canfield in Amerika en twee ochtenden was Hale Dwoskin de gastspreker. Hij is de directeur van Sedona Training Associates en verzorgt trainingen en workshops in de Sedona Methode.

Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat ik in één van die ochtenden een heel naar gevoel had in mijn maagstreek. Ik had geen idee waar het vandaan kwam en het leek gedurende de ochtend steeds erger te worden. In één van de pauzes was het mogelijk om één op één met Hale te spreken. Ik verzamelde mijn moed en ging in de rij staan. Toen ik aan de beurt was vertelde ik over de pijn die ik in mijn maag voelde. Hij keek me heel bij en compassievol aan en vroeg me: “Could you welcome the feeling?” Ik ademde even bewust in en opende mezelf naar het gevoel toe. “Ehh, yes” antwoordde ik. “What do you notice?” Ik moet heel verbaasd uit mijn ogen hebben gekeken, want het gevoel was verdwenen! “Is it that simple?”, vroeg ik hem. “Sure, it can be that simple”, was zijn blije antwoord.

Wat was daar gebeurd? Om antwoord te geven op die vraag haal ik graag het tweede prinicpe van Transformational Presence in herinnering: ‘energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd, het kan alleen worden getransformeerd’. M.a.w. je kunt de energie van een gedachte of gevoel niet vernietigen of in het niets laten oplossen, je kunt de energie wel transformeren in iets anders. Als je bewust je relatie met je gedachte of emotie verandert, bijvoorbeeld er minder aan hechten, het minder willen begrijpen, dan creëer je de mogelijkheid dat de gedachte of emotie vrij weg kan stromen.

De kern van de Sedona Methode is precies daarin gelegen, in het veranderen van je houding: in plaats van in verzet te gaan, sta je de gedachten of het gevoel helemaal toe er te zijn. Je gaat als het ware met je aandacht er helemaal naar toe en laat het er gewoon zijn.

De kern van de Sedona-methode is samen te vatten in vier opeenvolgende vragen:

 1. Kun je het gevoel/ de gedachte verwelkomen?
  Dit is een eenvoudige uitnodiging om dat wat er is er gewoon te laten zijn.
 2. Zou je het kunnen loslaten?
  Ja en nee zijn even ‘goede’ of acceptabele antwoorden.
 3. Zou je het willen loslaten?
  Ja en nee zijn ook hier even ‘goede’ antwoorden. Als je antwoord ‘nee’ is, vraag jezelf dan af: wil ik vasthouden aan deze gedachte/ dit gevoel of wil ik er liever vrij van zijn?
 4. Wanneer?
  Deze vraag is een uitnodiging om dit ‘nu’ te doen.

Deze vragen kun je aan iemand anders stellen, maar uiteraard ook aan jezelf. Het effect van het doorlopen van deze vragen is dat er, soms heel subtiel, iets verschuift in je ervaring van het gevoel of de gedachte. Op dat moment herhaal je de 4 vragen, en er verschuift weer iets. Blijf de vragen herhalen zo lang als nodig of zo lang als je wilt. En soms dus, is die verschuiving zo groot dat je de ervaring die je had in het geheel niet meer hebt.

Ik zou zeggen: probeer het eens uit!

Loop je deze week ergens tegenaan, is er een gedachte waar je maar niet los van komt, maak je herhaaldelijk zorgen om iets of ervaar je angst, twijfel, onzekerheid of voel je ergens een blokkade? Pak de 4 vragen van de Sedona Methode er eens bij, breng jezelf in een mindful staat van zijn en loop ze rustig één voor één door en zie wat het je brengt.

Ik wens je daarbij veel plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week