• Hoe kan ik leren meer op mezelf te vertrouwen?
  • Hoe kan ik leren mijn werk goed te doen zonder aan mezelf hoge eisen te stellen (wat veel stress geeft)?
  • Hoe kom ik meer in contact met mezelf? Wat is de route naar mijn eigen kracht? Hoe kan ik er voor zorgen dat hetgeen ik wil en bij me past, uitgangspunt wordt van mijn handelen en niet mijn aandacht voor het welzijn van de ander?
  • Hoe kan ik vanuit authenticiteit krachtig positie innemen?

Eén van de aantrekkelijke kanten van coachen is de diversiteit van vragen die op mijn pad komen. Van oorsprong is het coachvak ontstaan om mensen te helpen om, eenvoudig gezegd, van A naar B te komen. Hen te begeleiden in het bereiken van een bepaald duidelijk omlijnd doel, een specifiek resultaat. Vaak op een inhoudelijk terrein waar je zelf als coach veel ervaring in hebt.

 

Coachen gaat verder dan het creëren van een routekaart van A naar B

Inmiddels gaat het zoveel verder dan dat. Dat laten bovenstaande vragen wel zien. Er is meer nodig. Het gaat om de ander leren vanuit een ander perspectief naar zichzelf te kijken, het doorbreken van patronen op een dieperliggend niveau, los van de inhoud. Het gaat om je coachees te begeleiden in het persoonlijk leiderschap nemen in hun leven en werk. Daar is iets anders voor nodig dan het creëren van een routekaart van A naar B op basis van eerdere ervaring. Wat de coachee écht nodig heeft is een transformatie, een duurzame verandering van binnenuit. Maar…hoe doe je dat?

De start is een verschuiving van aandacht. De focus ligt niet langer op het probleem en mogelijke oplossingen. De blik gaat uit naar de boodschap die in het ‘probleem’ verscholen ligt. Dit vergt afstand nemen en vrijwel altijd ook jezelf verstillen en vertragen. Om dan, vanuit een ander, meer overkoepelend perspectief, naar jezelf in/en het potentieel te kijken en te zien wat er in de kern écht gaande is. Vanuit een diepgaande, innerlijke verschuiving kies je vervolgens bewust een andere houding, een andere rol. Je laat jezelf anders zien dan je gebruikelijke patroon en gaat ervaren wat voor effect dat heeft. Op jou en de ander.

Neem, om het praktisch te maken, eens een probleemsituatie voor ogen die jou nu bezighoudt, waar je mogelijk mee worstelt. Een situatie waarin je nu eens niet meer in je oude, minder effectieve, gedragspatroon wil vervallen. En beantwoord dan, op je gemak en in alle rust, de volgende vragen:

 

Vragen

Voorbeeld

1

Als je je probleemsituatie eens van een afstandje bekijkt, welke uitnodiging herken je hierin voor jezelf? Wat trekt je aandacht? Wat wil de situatie je eigenlijk duidelijk maken? Wellicht is het appèl op jou niet nieuw…

Een dominante collega vertelt jou wat je in zijn ogen moet doen. Je voelt een enorme irritatie, houd je stil en gaat passief in verzet.

De uitnodiging is om op een volwassen manier voor jezelf op te komen

2

Waartoe word je uitgenodigd in termen van je houding, hoe je je opstelt in de situatie? M.a.w. wie word je gevraagd te zijn, in alle eerlijkheid naar jezelf toe?

Je wordt uitgenodigd meer ruimte in te nemen, jezelf meer te laten zien, voor jezelf op te komen.

3

En wie kies je te zijn? Welke bewuste keuze maak je in welke kwaliteiten of rol je op de voorgrond zet? Hoe laat je jezelf zien? Hoe wil je aanwezig zijn in de situatie?

Je kiest ervoor om je innerlijke rust aan te roepen en om je verbale kwaliteiten meer in te zetten. Duidelijk te zijn.

4

En welke eerste stap hoort daarbij?

Je gaat het gesprek aan met je collega. Je vertelt hem dat je hem graag wilt helpen, maar niet gediend bent van zijn toon en houding. Dat je graag op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt

5

En wat is er voor nodig om dit consequent toe te passen? Welk commitment ben je bereid met jezelf aan te gaan?

Alert te zijn in het moment zelf. Het commitment is gesprekken voor te bereiden en vooraf beter in te schatten met wie je in gesprek gaat én daarbij een bewuste keuze te maken wie je wilt zijn.

Pas de komende week deze vragen eens toe en zet de stap die daarbij hoort. Gun jezelf een experiment met jezelf. En laat jezelf verrassen wat het je brengt.

Ik wens je daarbij veel succes én plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week