Vorige week rondde ik een prachtig coachtraject af met Martijn, een stafspecialist bij een grote organisatie. Hij heeft in 9 maanden tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In die periode heb ik hem 6 keer gesproken. In de evaluatie verwoordde hij zijn ontwikkeling als volgt:

Vorige week rondde ik een prachtig coachtraject af met Martijn, een stafspecialist bij een grote organisatie. Hij heeft in 9 maanden tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In die periode heb ik hem 6 keer gesproken. In de evaluatie verwoordde hij zijn ontwikkeling als volgt:

‘Het heeft me verbaasd hoe ik in relatief korte tijd zoveel heb bereikt. Mijn bewustwording is veel groter geworden. Waar ik me voorheen stil hield of terugtrok en in mijn hoofd allerlei verhalen en scenario’s doornam, zeg ik nu eerlijk wat ik ergens van vind. Ook maak ik dingen niet meer persoonlijk. Daarnaast durf ik nu ook mijn eigen agenda te bewaken in plaats van direct overal ‘ja’ op zeggen. Overall voel ik me meer in verbinding met mezelf en met de ander. En is er ook veel minder ‘ruis’ in de communicatie. Dat geeft heel veel rust. Mijn zelfvertrouwen is echt gegroeid en ik ervaar veel meer innerlijke vrijheid.’

Terwijl hij sprak straalde zijn gezicht. Het ontroerde me te zien hoe hij meer van zichzelf was geworden, hoe hij vrijer en rustiger in het leven staat en meer van waarde is voor zijn omgeving, zowel op het werk als thuis en ook in zijn vrijwilligerswerk.

Ik merkte op hoezeer dit mij voldoening gaf. Ik werd er echt intens blij van. In dat moment kreeg ik (nogmaals) de bevestiging dat mensen ondersteunen in hun ontwikkelingspad naar meer rust, plezier en innerlijke vrijheid écht mijn werk is. Dit werk mogen doen ligt volledig in lijn met mijn zijn; hier komt mijn ‘zijn’ en mijn ‘doen’ helemaal samen. Mensen begeleiden om meer van zichzelf te worden, om van binnen naar buiten te leven, ‘heler’ te worden, dat geeft echt zin aan mijn bestaan.

Een aantal jaren terug heb ik mijn levensdoel of levensmissie als volgt geformuleerd: ‘ik nodig uit tot heelheid’ en in momenten zoals met Martijn komt dit geheel tot uitdrukking.

Hoe zorg jij voor zingeving in je leven? Dat je echt het gevoel hebt dat wat jij doet ergens toe bijdraagt? Aan iets dat verder gaat of groter is dan jezelf?

Sinds maart vorig jaar zijn we met z’n allen teruggeworpen op onszelf, en hebben velen, (nog) nadrukkelijker dan voorheen, ervaren wat écht belangrijk is. Wellicht herken je dat. Zoals ik het zelf ervaar en ook om me heen hoor, staat contact hebben, verbinding ervaren met de ander, samen zijn, elkaar nabij zijn, er kunnen zijn voor een ander meer dan ooit centraal.

Voor deze week geef ik je graag de volgende vragen mee ter inspiratie:

  • Welke kwaliteiten voeg jij dan toe aan dat contact, aan die verbinding? Wat is de kern van hoe jij dienstbaar bent aan de ander of aan anderen?
  • In welke activiteiten herken jij het gevoel van: dit klopt, dit hoort bij mij, hier kom ik volledig tot leven, tot bloei?
  • En de grotere, meer overkoepelende vraag: in hoeverre ben jij je bewust van en leef je je levensmissie?

Om privacy-redenen is de naam van de coachee veranderd

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week