Eén van de dingen die me (Sander) in de verschillende media opvallen is de aandacht voor het goede in de mens. Vóór de corona-tijd waren de journaals en de kranten bijna uitsluitend gevuld met verhalen en beelden van het negatieve; van oorlog, armoede, vluchtelingen en politieke onenigheid. Nu is er veel meer ruimte om ook de andere kant van de menselijke samenleving te laten zien. Bijvoorbeeld de spontane acties om alle zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken, balkons die als concertpodium worden benut of studenten die uit zichzelf boodschappen gaan doen voor de ouderen in de buurt. 

Voorzichtig zijn we ook de afgelopen twee weken gaan denken aan de situatie ná de corona-crisis. Gaan we weer terug naar ‘normaal’ of is er echt iets wezenlijks verandert?

En welke rol spelen we zelf hierin? Wat is zich aan het ontvouwen, welke mogelijkheden doen zich voor om de manier waarop we met z’n allen samenleven misschien wel fundamenteel te wijzigen?

 

Hoe zal de post-pandemische wereld er uit zien?  

De blog van Alan Seale van 5 april stelde deze vraag centraal (zie https://transformationalpresence.org/alan-seale-blog/fear-to-love-to-vision-to-action/)Zijn blog nodigde me uit vanuit rust aan te gaan voelen wat er zich aan het ontvouwen is op een grotere schaal. Al lezendedwarrelden mijn gedachten wat af en al mijmerend ontstond de vraag, wat als …Wat als deze corona-situatie nu een enorme kans in zich heeft?  

Wat als … één van de mogelijke post-pandemische werkelijkheden een wereld is waarin:

  • je elkaar echt zieten vanzelfsprekend rekening met elkaar houdt?
  • je bij al je beslissingen je eigen welzijn en dat van anderen vooropstelt?
  • wde welvaart ten dienste stellen voor het welzijn van allen?
  • het doel van de economie kwaliteit van bestaan isdat wil zeggen een economie die dienstbaar is aan de samenleving?
  • de mensen in vitale beroepenniet alleen onze waardering voelen, maar ook qua salaris op de juiste manier beloond worden?
  • je met minder tevreden(er)bent?
  • je bewuster omgaat met de natuur en grondstoffen?

 

Hoe wil jij dat de post-pandemische wereld er uitziet?Wat voel jij aan dat er wil gebeuren?En wat vraagt dat nu van jou om dat te gaan realiseren? Zowel in hoe je aanwezig bent als in wat je doet? 

Waarom ik je die vragen stel is omdat, zoals Nelson Mandela het stelt‘mensen het resultaat zijn van de maatschappij waarin ze leven’In de woorden van Alan Seale:wij worden wat we creëren, onze creaties maken ons tot wie we zijn’.In zijn boek ‘TransformationalPresence, The Tools, Skills, andFrameworks schreef Alan Sealehier eerder het volgende over:

Onze intenties geven vorm aan zowel onze aanwezigheid als onze acties. Onze aanwezigheid en acties creëren samen allerlei beleid, structuren en systemen. En dan beginnen wij, op onze beurt, ons leven en onze samenlevingen rondom dat beleid, die structuren en systemen vorm te geven. Vandaar dat wat we creëren zich omdraait en ons creëert.

We zijn eigenlijk de hele tijd aan het creëren. We vertellen verhalen – zowel aan onszelf als aan anderen – over wie we zijn, over wat we wel en niet kunnen doen, over hoe het leven ons behandelt, over wat er in het verleden met ons is gebeurd en over wat we in onze toekomst zien of hopen dat er gaat gebeuren. Hoe meer we die verhalen vertellen en hoe meer energie en toewijding we aan die creaties geven, hoe meer ze, op hun beurt, ons creëren.

Wat als … deze corona-situatie een unieke mogelijkheid biedt om nú fundamenteel andere keuzes te maken?Onszelf een ander verhaal te gaan vertellen?

 

Wat als …  

Neem de volgende vragen eens met je mee de week in

  • Welke visie of droom heb jij voor de tijd ná corona? 
  • Welke zijnskwaliteiten mag je meer naar voren brengen of verder ontwikkelen om die visie realiteit te laten worden?
  • En welke ene stap kun je vandaag al zetten zodat jij, en mogelijk ook de mensen om je heen, in de richting gaan bewegen van die visie?

Dit zijn best grote vragen. Gun jezelf eens de tijd om met een goede vriend of vriendin al (beeld)bellend of op gepaste afstand wandelend samen rustig hierover te mijmeren. En wees nieuwsgierig naar wat er naar boven komt!

Ik wens je daarbij veel plezier!

Realiseer een doorbraak in slechts 15 minuten

Stuur mij de tweewekelijkse Thought for the Week