TFTW200209Blog

 Met gepaste trots stel ik (Sander) je graag voor aan mijn grootste inspiratiebron, mijn zoon Thijs! 

Thijs is net eind vorige maand 19 jaar geworden. Hij is een vrolijke vent met een zeer ernstige verstandelijke beperking. Zijn ontwikkelingsleeftijd is ongeveer 1 jaar. Hij praat niet en is niet zindelijkWel kan hij lopen en ongelooflijk goed liedjes neuriën. Hij heeft een uitgebreid repertoire aan kinder-, sinterklaas- en kerstliedjes. Overal waar hij komt brengt hij vrolijkheid en lichtheid. Zijn lach werkt aanstekelijk. 

De hoeveelheid informatie die we nu in één week via de krant tot ons krijgen is evenveel als iemand, die in de 18e eeuw leefde, in zijn hele leven te verwerken kreeg. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. 20 jaar geleden waren we al blij dat we mobiel konden bellen, nu hebben we altijd en overal toegang tot een hele encyclopedie aan gegevens en zijn we altijd en overal in contact met wie we maar willen, waar ook ter wereld. Dit biedt ons veel kansen èn het is ook een pittige uitdaging om met de overvloed aan informatie en constante veranderingen om te gaan. Onze breinen zijn namelijk niet zo veel en snel geëvolueerd sinds de 18de eeuw!
De complexiteit van de wereld waarin we leven en werken neemt exponentieel toe. Om effectief om te kunnen gaan met die toenemende complexiteit worden we gevraagd nieuwe vermogens aan te boren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Voordat we daar het licht op zetten en concreet maken wat die vermogens zijn, en vooral, hoe je die kunt ontwikkelen, is het eerst nodig om een duidelijk onderscheid te maken tussen 'complex' en 'gecompliceerd'. 

"Wanneer je de manier verandert waarop je naar dingen kijkt, veranderen de dingen waar je naar kijkt" ~ Max Planck (Duits natuurkundige)

Dit is al lang één van mijn favoriete citaten. Het is een fundamenteel geloof van mij, dat richting geeft aan hoe ik leef en werk. Namelijk, het is niet de situatie – het ding dat voor je ligt – die je ervaring bepaalt, het is de betekenis die je eraan hecht. De manier waarop je dingen ervaart, of 'ziet', en de gedachten die je over een bepaalde situatie of uitdaging hebt, bepalen hoe je je erover voelt, hoe je ermee omgaat en wat je ervan leert, of niet. Ze zullen jouw realiteit van de situatie bepalen.

In organisaties en ook in mijn eigen leven werk ik met het eenvoudige en krachtige Transformational Presence framework: de 'Vier Niveaus van Betrokkenheid’ of 'DiSCO' model.

Met dit raamwerk kan ik en degenen met wie ik werk vrijkomen van het verstrikt zijn in een probleem, en komen tot het identificeren van het potentieel, nieuwe mogelijkheden en het leren in wat er ook gebeurt. En dit kan je toepassen in elke situatie of uitdaging.

"We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk." In deze quote van Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat veel waarheid schuil. Al ruim 500 jaar, sinds het begin van de Renaissance, hebben we als mens de rede vooropgesteld. De uitspraak toegeschreven aan René Descartes "ik denk dus ik besta" vat dit perspectief mooi samen. De wetenschappelijke benadering die hieruit is voortgevloeid heeft ons veel welvaart gebracht. 

In de meest recente decennia echter lopen we langzaam maar zeker tegen de grenzen van onze rationele vermogens aan. Niet alles is meer op te lossen door te analyseren en te plannen. We leven meer en meer in een VUCA-wereld (VUCA staat voor 'volatile, uncertain, complex, ambiguous'), waar de enige zekerheid de continue ónzekerheid en steeds groter wordende complexiteit lijkt te zijn. We zien steeds meer informatie op ons afkomen en de snelheid van technologische innovatie neemt exponentieel toe. Situaties, zowel privé als zakelijk, worden minder en minder voorspelbaar. Hoe gaan we daar als mens nu mee om?

“Hoe kan het zijn dat zoiets simpels en lichts zo snel zulke diepe en wezenlijke inzichten kan geven?”

Deze opmerking kwam van een verraste vrouw net na het doen van een 20 minuten Transformational Presence oefening. Transformational Presence is een krachtige, actieve, en vaak beweeglijke manier om snel en effectief aan de slag te gaan met een vraagstuk, uitdaging of probleem waar je mee worstelt en waar je stappen in wilt maken.

In mijn coachingspraktijk merk ik steeds weer op hoe sterk we als mens zijn geconditioneerd om naar het verleden te kijken als er iets gebeurt in ons leven wat ons niet zint. Of het nu een externe gebeurtenis is die ons overkomt of een bewustwording van eigen ineffectieve gedragspatronen. De aller, allereerste reactie is steevast ‘hoe kon dat nu gebeuren?’ of ‘waarom doe ik dat eigenlijk?’ of ‘hoe is het zo gekomen?’ of uitingen van gelijke strekking.

Transformational Presence heeft alles te maken met het creëren van de beste omstandigheden om een impactvolle, blijvende verandering - transformatie – plaats te laten vinden.

Het helpt ons om het grootste potentieel in mensen, ideeën, projecten en omstandigheden te herkennen en om dat potentieel in de praktijk vorm te geven en te ontwikkelen.

Ontvang onze wekelijkse inspiratiemail in je mailbox