Before you start reading this blog, call to mind a situation that is challenging you at the moment. A circumstance that life has 'thrown at you', that you don’t necessarily like, but that you are still having to deal with.

It could be a problem, an irritation, a conflict, a really difficult situation or relationship; something that’s not working for you right now.

And ask yourself: Am I ‘Pushing Against’ or ‘Flowing With’ whatever is going on?

In mijn coachingspraktijk merk ik steeds weer op hoe sterk we als mens zijn geconditioneerd om naar het verleden te kijken als er iets gebeurt in ons leven wat ons niet zint. Of het nu een externe gebeurtenis is die ons overkomt of een bewustwording van eigen ineffectieve gedragspatronen. De aller, allereerste reactie is steevast ‘hoe kon dat nu gebeuren?’ of ‘waarom doe ik dat eigenlijk?’ of ‘hoe is het zo gekomen?’ of uitingen van gelijke strekking.

Transformational Presence heeft alles te maken met het creëren van de beste omstandigheden om een impactvolle, blijvende verandering - transformatie – plaats te laten vinden.

Het helpt ons om het grootste potentieel in mensen, ideeën, projecten en omstandigheden te herkennen en om dat potentieel in de praktijk vorm te geven en te ontwikkelen.